<13.09.2017>  Азбука комфорту. Соціальний сектор. - автор Гах Світлана ...   <12.09.2017>  Підказано життям. Україна за сім'ю - автор Стринаглюк Мар'яна ...   <12.09.2017>  За і проти. Будівництво церкви на Валах - автори Зубик Любомир Качанський Михайло ...   <11.09.2017>  "Акцент дня". Заборгованість з виплати заробітної плати - автор Гах Світлана ...   <10.09.2017>  Думки на щодень. Пам'ять про Юрка Покальчука. - автор Каразуб Ірина ...   <6.09.2017>  ЧАС МІСЬКОГО ГОЛОВИ - автор Крайня Любов ...   <6.09.2017>  Майстер-клас від фахівця. Хороша іграшка - безпечна іграшка. - автор Гаєвська Наталія ...   <5.09.2017>  Арт-світ. Розквіт голосу Квітки на Коломийщині - автор Букатюк Олександр ...                                                                                                                                                                                                                                              

2015 рік

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2015 рік

Івано-Франківської обласної державної телерадіокомпанії «КАРПАТИ»

код 02841442

Предмет

закупівлі

Код КЕКВ (для штів) Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнто
вний

початок

прове

дення

проце

дури

заку

півлі

Примітки
1 2 3 4 5 6

(35.30.1) Пара

та

гаряча вода,

постачання

пари та

гарячої води

(35.30.11-

00.00 -

Пара та

гаряча

вода, 35.30.

12-00.00 -

Постачання

пари

та гарячої

води

трубопро

водами

2271 130 000,00 грн.(сто тридцять тисяч гривень 00коп.) з ПДВ Перего
ворна проце
дура
закупівлі
Березень

2015р.

Найменування головного розпорядника бюджетних коштів: Державний комітем телебачення і радіомовлення України, код: 00013936.

Обґрунтування вибору процедури закупівлі - п. 2 ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

(61.20.5)

Послуги

щодо

розповсю

дження

програм у

домівки

безпрово

довими

мережами

(телекомуні

каційні

послуги по

розповсю

дженню

(трансляції)

радіопрограм

поза межами

державного

замовлення)

2240 167 052,88 грн. (сто шістдесят сім тисяч п’ятдесят дві гривні 88 коп.) з ПДВ Перего
ворна проце
дура
закупівлі
Березень

2015р.

Найменування головного розпорядника бюджетних коштів: Державний комітет телебачення і радіомовлення України, код: 00013936.

Обґрунтування вибору процедури закупівлі - п. 2 ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

(61.20.5)

Послуги

щодо

розповсю

дження

програм

у домівки

безпро

водовими

мережами

(телекомуні

каційні

послуги по

розповсю

дженню

(трансляції)

радіопрограм

згідно обсягу

державного

замовлення)

2240 63 409,06 грн.(шістдесят три тисячі чотириста дев’ять гривень 06 коп.) з ПДВ. Перего
ворна проце
дура
закупівлі
Березень

2015р.

Найменування головного розпорядника бюджетних коштів: Державний комітем телебачення і радіомовлення України, код: 00013936.

Обґрунтування вибору процедури закупівлі - п. 2 ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів (протокол  від 13.03.2015 р. № 1)

Безымянный

 

Голова комітету з конкурсних торгів        Івасів О. М.

                                                        (прізвище, ініціали)

Секретар комітету з конкурсних торгів    Мухіна Т. Б.

                                                        (прізвище, ініціали)

  1. Ще немає коментарів.
Яндекс.Метрика