<22.01.2018>  Effective advice of trackmyfone - an update bestspysoftware.net...   <7.01.2018>  Nulled wordpress plugins and themes and the chuck norris effect...   <13.09.2017>  Азбука комфорту. Соціальний сектор. - автор Гах Світлана ...   <12.09.2017>  Підказано життям. Україна за сім'ю - автор Стринаглюк Мар'яна ...   <12.09.2017>  За і проти. Будівництво церкви на Валах - автори Зубик Любомир Качанський Михайло ...   <11.09.2017>  "Акцент дня". Заборгованість з виплати заробітної плати - автор Гах Світлана ...   <10.09.2017>  Думки на щодень. Пам'ять про Юрка Покальчука. - автор Каразуб Ірина ...   <6.09.2017>  ЧАС МІСЬКОГО ГОЛОВИ - автор Крайня Любов ...                                                                                                                                                                                                                                              

Фінансова діяльність

29 Кві 2015

Установа Івано-Франківська ОДТРК“Карпати”

Територія 09

Організаційно-правова форма господарювання 425

Коди за ЄДРПОУ 02841442

за КОАТУУ 2610100000

за КОПФГ 4208

Код та назва відомчої класифікації видатків

та кредитування державного бюджету 170

Код та назва типової відомчої класифікації видатків

та кредитування місцевих бюджетів

Періодичність:  річна

Одиниця виміру: грн коп.

Показники Код
рядка
За попередній звітний рік За звітний рік
1 2 3 4
Загальний фонд Х Х
Отримані доходи 010 Х 2121656,82
Видатки та надання кредитів 020 Х 2158176,61
у тому числі: поточні 021 Х 2158176,61
Капітальні 022 Х -
надання кредитів 023 Х -
Списання недостачі 030 Х -
Списана заборгованість (+;-) 040 Х -
у тому числі дебіторська 041 Х -
кредиторська 042 Х -
Результат переоцінок (+;-) 050 Х -
у тому числі уцінка 051 Х -
дооцінка 052 Х -
інші видатки 060 Х -
фінансовий результат за загальним фондом (профіцит “+”; дефіцит “-”) 090 Х -
1 2 3 4
Спецальний фонд Х 621253,34
Отримані доходи 100 Х 621253,34
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 110 Х 621253,34
у тому числі:

плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльностю

111 Х -
надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 112 Х -
плата за оренду майна  бюджетних установ 113 Х -
надходження бюджетних установ від реалізації в установленному порядку майна (крім нерухомого майна) 114 Х -
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 120 Х -
у тому числі:

благодійні внески, гранти та дарунки

121 Х -
кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств,  організацій, фізичних осіб, та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів 122 Х -
кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні  заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних  бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право 123 Х -
Інші надходження спеціального фонду 130 Х -
Надходження коштів на виконання програм соціально-   економічного та культурного розвитку регіонів 140 Х -
Надходження позик міжнародних фінансових організацій 150 Х -
Переховано залишок 200 Х -
Отримано залишок 300 Х -
Видатки та надання кредитів 400 Х 504656,74
у тому числі:поточні 401 Х 317247,74
капітальні 402 Х 187409,00
надання кредитів 403 Х -
Списані недостачі 500 Х -
Списана заборгованість (+; - ) 600 Х -
у тому числі: дебіторська 601 Х -
кредиторська 602 Х -
Результат переоцінок (+; - ) 700 Х -
у тому числі:    уцінка 701 Х -
дооцінка 702 Х -
Інші видатки 800 Х -
Фінансовий результат за спеціальним фондом (профіцит "+"; дефіцит "-") 900 118081,07 234677,67

Керівник                         Приймак Володимир Іванович

Головний бухгалтер         Якубчак Василь Васильович

Коментування вимкнено.
Яндекс.Метрика