Примірна форма для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

Розпорядник інформації

Івано-Франківська ОДТРК

Запитувач

 

 

(прізвище, ім’я, по-батькові – для фізичних осіб, найменування організації, прізвище, ім’я, по-батькові представника організації – для юридичних осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи)

 

 

 

(поштова адреса або електронна адреса)

 

 

 

 

 

(контактний телефон)

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

Прошу відповідно до закону України «Про доступ до публічної інформації» надати:

 

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

 

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

На поштову адресу:

 

(поштовий індекс, область, район, населений пункт,

вулиця, будинок, корпус, квартира)

 

на електронну адресу

 

телефаксом

 

за телефоном

 

 

 

 

 

 

(дата)

 

(підпис)

поштою: 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Січових стрільців, 30а, Івано-Франківська обласна державна телерадіокомпані (на конверті вказувати "Публічна інформація");

для надсилання поштою заповнюється форма за зразком і надсилається на вказану адресу.

- факсом: (0342) 75-11-79

для надсилання запиту факсом заповнюється форма за зразком і надсилається на вказаний номер факсу.

- електронною поштою: ifodtrk@gmail.com

для надсилання запиту електронною поштою заповнюється форма за зразком і надсилається на вказану адресу електронної пошти.